Элсэлтийн бүртгэл

Бүртгүүлэх явцад ямар нэг асуулт гарвал 99032127, 98114034, 91001052, 88086902 утсанд холбогдоно уу

Элсэлтийн цахим бүртгэлийн хуудас

Иргэний үнэмлэх (хэрэв авч амжаагүй бол төрсний гэрчилгээ)
Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний дугаар эсвэл их дээд сургуулийн мэдээлэл оруулж байгаа бол дипломын дугаараа бичнэ

Төлбөрийн баримтны зураг (эсвэл интернэт банкны screenshot хуулбар)